Apliko Online

Duke plotësuar këtë formë, ju paraqisni dëshirën për të marrë produktin e caktuar nga BKT.

Për cilin shërbim/produkt dëshironi të aplikoni?
Emri dhe Mbiemri
Telefoni
Email
Numri personal
Të ardhurat mesatare mujore
Punëdhënësi
Shuma për të cilën po aplikoni
Dega ku dëshironi të shërbeheni
Emri dhe Mbiemri
Telefoni
Email
Numri personal
Të ardhurat mesatare mujore
Punëdhënësi
Shuma e mjeteve në dispozicion për depozitim në bankë
Dega ku dëshironi të shërbeheni
Emri dhe Mbiemri
Telefoni
Shuma e mjeteve në dispozicion për depozitim në bankë
Dega ku dëshironi të shërbeheni
Emri dhe Mbiemri
Telefoni
Dega ku dëshironi të shërbeheni
Emri dhe Mbiemri
Telefoni
Numri personal
Të ardhurat mujore nga pensioni
Shuma për të cilën po aplikoni
Dega ku dëshironi të shërbeheni
Ngarko kopjen e dokumentit personal