KUSHTET E KREDISË

 • Kohëzgjatja e kredisë deri në 60 muaj
 • 20 % pjesëmarrja e klientit
 • 1% shpenzime administrative
 • Shuma maksimale e kredise 30,000 EUR

NORMA E INTERESIT

 • Për klientët që marrin pagën në BKT: norma e interesit 5.5% fikse dhe normë efektive të interesit 6.08% për (60 M)
 • Për klientët që marrin pagën në Banka tjera/Të vetëpunësuarit:norma e interesit 6.99% fikse dhe normë efektive të interesit 7.67% për (60 M)

 KLIENTËT POTENCIAL

 • Punetoret e sektorit publik
 • Kompanitë stabile private
 • Klientët me të ardhura te justifikuara (paga pëmes bankave, qiraja, të ardhurat nga biznesi për të vetë-punësuarit)

 DOKUMENTACIONI I KËRKUAR

 • Kopje e ID ose pasaportës
 • Kontrata e punës
 • Çertifikata e biznesit dhe gjendja e ATK-së për klientet me te hyra nga biznesi
 • Ndalesa administrative (Nëse klienti e pranon pagën përmes BKT)
 • Kontrata e qerasë dhe gjendja e llogarisë
 • Gjendja e llogarisë (minimum për 6 muajt e fundit)
 • Fatura nga Autoshtëpia Siqani
 • Kontrata e shitëblerjes

Për çfarëdo ankese apo komenti ju lutem na kontaktoni në +383 38 666 666,
E-mail: ks-customerservice@bkt.com.al, apo shkruani letër në Zyren Administrative, Qyteza Pejton, Rr. Ukshin Hoti, Nr.29, Prishtinë

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android