KUSHTET E KREDISË:

 • Shuma maksimale e kredisë 6,000 EUR
 • Kohëzgjatja e kredisë deri në 36 muaj
 • Pjesëmarrja e klientit 20%
 • Norma e interesit 5.23%
 • Shpenzime administrative 0.50 %
 • Norma efektive e interesit 5.70%

DOKUMENTACIONI I KËRKUAR:

 • Kopje e ID-së ose pasaportës
 • Kontrata e punës
 • Çertifikata e biznesit dhe gjendja e ATK-së për klientet me të hyra nga biznesi
 • Ndalesa administrative (nëse klienti e pranon pagën përmes BKT-së)
 • Kontrata e qirasë dhe gjendja e llogarisë
 • Gjendja e llogarisë (minimum për 6 muajt e fundit)
 • Fatura nga A-Motors

 SHEMBUJ DHE SQARIME:

Kredi për motoçikletë 6,000 6,000 6,000
Norma variabile e interesit* 5.23% 5.23% 5.23%
Norma efektive e interesit 6.33% 5.87% 5.70%
Periudha kohore 12 24 36
Kësti mujor 514.28€ 263.85€ 180.45€
Shpenzime administrative 0.50% 0.50% 0.50%
Shuma totale e kredisë që duhet të shlyhet deri në fund të afatit kontraktuale* 6,514.28€ 6,263.85€ 6,180.45€

Norma e Interesit ofrohet në bashkëpunim me Kompanine A-MOTORS

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android