KUSHTET E KREDISË

 • Shuma maksimale e kredisë 100,000 EUR
 • Kohëzgjatja e kredisë 180 muaj/ për Emigrantë 120 muaj
 • Pjesëmarrja e klientit 20%
 • Për klientët që marrin pagën në BKT – shpenzime administrative 0.50%
 • Për klientët që marrin pagën në Banka të tjera dhe Emigrantët – shpenzime administrative 1%

 NORMA E INTERESIT

 • Për klientët që marrin pagën në BKT: norma e interesit duke filluar nga 3.50% fikse dhe normë efektive të interesit 3.77% për fiks 60 muaj
 • Për klientët që marrin pagën në Banka tjera: norma e interesit duke filluar nga 4.60% fikse dhe normë efektive të interesit 5.02% për fiks 60 muaj
 • Për Emigrantët: norma e interesit duke filluar nga 5.60% fikse dhe normë efektive të interesit 6.18% për fiks 60 muaj

 DOKUMENTACIONI I KËRKUAR

 • Kopje e ID ose pasaportës
 • Kontrata e punës
 • Çertifikata e biznesit dhe gjendja e ATK-së për klientët me të hyra nga biznesi
 • Ndalesa administrative (Nëse klienti e pranon pagën përmes BKT-së)
 • Kontrata e qerasë dhe gjendja e llogarisë
 • Gjendja e llogarisë (minimum për 6 muajt e fundit)
 • Fatura publike
 • Kontrata e shitblerjes

Për çfarëdo ankese apo komenti ju lutem na kontaktoni në +383 38 666 666,
E-mail: ks-customerservice@bkt.com.al, apo shkruani letër në Zyrën Administrative, Qyteza Pejton, Rr. Ukshin Hoti, nr.29 Prishtinë.

Na Kontakto

+383 38 666 666