KUSHTET E KREDISË:

Shuma maksimale e kredisë: 7,000.00 EUR

Kohëzgjatja e kredisë: 36 muaj

Shpenzime administrative” 0.50%

 

INTERESI 

Norma Nominale e Interesit: 5.2 %

Norma Efektive e Interesit: 6.51%, për 36 muaj

 

DOKUMENTACIONI I KËRKUAR:

Kopje e ID ose pasaportës

Kontrata e punës

Ndalesa administrative mbi pagën

Të ardhura tjera nga familja (nëse ka)

Fatura nga Auto Kaçandolli

Kontrata e shitblerjes

SHEMBUJ DHE SQARIME: 

Kredi për shtëpi 7,000 7,000 7,000
Norma variabile e interesit* 5.99% 5.99% 5.99%
Norma efektive e interesit 7.13% 6.67% 6.51%
Periudha kohore 12 24 36
Kësti mujor 602.54€ 310.26€ 212.96€
Shpenzime administrative 0.50% 0.50% 0.50%
Shuma totale e kredise që duhet të shlyhet deri ne fund te afatit konraktuale* 7,230.43€ 7,446.33€ 7,666.50€

 

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android