Pjesëmarrësit në Fushatë:

 • Të gjitha Kartat e Kreditit Individuale MasterCard Standard, MasterCard Gold, Visa Classic dhe Visa Gold të lëshuara nga BKT.

Kushtet e fushatës:

 • Në fushatë përfshihen të gjitha blerjet e kryera në POS të bankave tjera në të gjithë botën;
 • Të gjitha keto veprime mund t’i ndani me 3 këste me 0% interes;
 • Vlera minimale e transaksionit që mund ta ndani me këste është 25 EUR;
 • Vlera maksimale e transaksionit që mund ta ndani me këste është 3,000 EUR

Ndarja me këste mund të bëhet vetëm nëpërmjet kanalit ”e- banking” duke ndjekur hapat si më poshtë:

 1.  Hyni në e-banking
 2.  Zgjedhni menunë:  Kartat e Kreditit
 3.  Zgjedhni nën menunë:  Ndaje me Këste
 4.  Mbas shfaqjes së të gjithë ofertave zgjedhni: Blerjen në POS ndaje me këste
 5.  Zgjedhni veprimin që do të ndani me këste dhe klikoni vazhdo
 6.  Verifikoni informacionin dhe përfundoni.

Kohëzgjatja e fushatës:

Oferta do të jetë e vlefshme nga 15.01.2020 deri më 29.02.2020.

Na Kontakto

+383 38 666 666