Pjesëmarrësit në Fushatë:

Të gjitha Kartat e Kreditit Individuale MasterCard Standard, MasterCard Gold, Visa Classic dhe Visa Gold të lëshuara nga BKT.

Kushtet e fushatës:

  • Në fushatë përfshihen të  gjitha blerjet e kryera ONLINE;
  • Të gjitha keto veprime mund t’i ndani me 3 këste me 0% interes;
  • Vlera minimale e transaksionit qe mund ta ndani me këste është 25 EUR;
  • Vlera maksimale e transaksionit qe mund ta ndani me këste është 3,000 EUR;

Ndarja me këste mund të bëhet vetem nëpërmjet kanalit ”e-banking” duke ndjekur hapat si mëposhtë:

  1. Hyni në e-banking
  2. Zgjedhni menunë:  Kartat e Kreditit
  3. Zgjedhni nën menunë:  Ndaje me Këste
  4. Pas shfaqjes së të gjitha ofertave zgjedhni: Blerjen Online ndaje me këste
  5. Zgjedhni veprimin që do të ndani me këste dhe klikoni vazhdo
  6. Verifikoni informacionin dhe përfundoni.

Kohëzgjatja e fushatës:

Oferta do të jetë e vlefshme nga 15.01.2020 deri më 29.02.2020.

Na Kontakto

+383 38 666 666