Pjesëmarrësit në kampanjë:

 • Të gjithë Kartat e Kreditit Individuale MasterCard Standard, MasterCard Gold, Visa Classic dhe Visa Gold të lëshuara nga BKT.

Kushtet e kampanjës:

 • Në kampanjë përfshihen të gjitha blerjet e kryera në POS TË BANKAVE TJERA në të gjithë botën;
 • Të gjitha keto veprime mund të ndahen me 3 këste me 0% interes;
 • Vlera minimale e transaksionit që mund ta ndani me këste është 25 EUR;
 • Vlera maksimale e transaksionit që mund ta ndani me këste është 3,000 EUR;
 • Ndarja me këste mund të bëhet vetem nëpërmjet kanalit ”e- Banking” duke ndjekur hapat si mëposhtë:

Procesi:

 1. Hyni në e- Banking
 2. Zgjedhni menunë:  Kartat e Kreditit
 3. Zgjedhni nën-menunë:  Ndaje me Këste
 4. Pas shfaqjes së të gjithë ofertave zgjedhni: Blerjen në POS ndaje me këste
 5. Zgjedhni veprimin që do të ndani me këste dhe klikoni vazhdo
 6. Verifikoni informacionin dhe përfundoni

Kohëzgjatja e kampanjës:

Oferta do të jetë e vlefshme nga 20.05.2020 deri më 30.06.2020.

 

 

Na Kontakto

+383 38 666 666