KUSHTET E KREDISË

  • Shuma maksimale e kredisë 50,000 EUR
  • Kohëzgjatja e kredisë 180 muaj, për Emigrantët 120 muaj
  • Pjesëmarrja e klientit 20% (min 5,000EUR)
  • Shpenzime administrative 1.00%

NORMA E INTERESIT:

Për pagëmarrësit e BKT:

  • Norma e interesit duke filluar nga 4.49%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 4.74%

Për qiramarrësit përmes bankës dhe pronaret e bizneseve:

  • Norma e interesit duke filluar nga 5.49%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 5.79%

Për emigrantët:

  • Norma e interesit duke filluar nga 6.49%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 6.92%

SHEMBUJ DHE SQARIME

Kredi për shtëpi50,000 €50,000 €50,000 €
Norma variabile e interesit*4.49%5.49%6.49%
Norma efektive e interesit 4.74%5.79%6.92%
Periudha kohore180 muaj180 muaj120 muaj
Kësti mujor382.36 €408.43 €567.68 €
Shpenzime administrative1.00%1.00%1.00%
Shuma totale e kredisë që duhet të shlyhet deri në fund të afatit konraktual*68,824.36 €73,516.56 €68,121.71 €

 

*Norma variabile e interesit nënkupton normën e interesit të shprehur si përqindje e ndryshueshme e aplikuar në bazë vjetore në shumën e aprovuar të kredisë.

*Në koston totale nuk është përfshirë shpenzimet noteriale, sigurimi, vlersimi i pronës dhe shpenzimet komunale.

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android