KUSHTET E KREDISË

  • Shuma maksimale e kredisë 30,000 EUR
  • Kohëzgjatja e kredisë 84 muaj
  • Pjesëmarrja e klientit 0-20%
  • Shpenzime administrative 0.50%

NORMA E INTERESIT:

Për pagëmarrësit e BKT dhe te gjitha kategorite e klienteve:

 

  • Norma e interesit duke filluar nga 4.79%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 5.05%

SHEMBUJ DHE SQARIME

Kredi për Blerje te veturesEUR 30,000
Norma variabile e interesit*4.79%
Norma efektive e interesit5.05%
Periudha kohore84
Kësti mujor421.15
Shpenzime administrative0.5%
Shuma totale e kredise që duhet të shlyhet deri ne fund te afatit konraktuale*35,376.71€

 

*Norma variabile e interesit nënkupton normën e interesit të shprehur si përqindje e ndryshueshme e aplikuar në bazë vjetore në shumën e aprovuar të kredisë.

*Në koston totale nuk është përfshirë shpenzimet noteriale, sigurimi, vlersimi i pronës dhe shpenzimet komunale.

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android