Ofertë atraktive nga BKT Kosova për kredi personale me normë preferenciale të interesit që plotëson të gjitha nevojat tuaja!

 Klientët potencialë: 

 • Të gjithë pagamarrësit e sektorit publik

Kushtet e kredisë:

 • Shuma maksimale e kredisë deri në 50% të të ardhurave buxhetore (pagës) për 120 muaj,
 • Norma nominale e interesit: 5.99%
 • Norma efektive e interesit: 6.27%
 • Shpenzimet administrative: 0.5%
 • Afati maksimal i kthimit të kredisë është deri në 120 muaj (10 vite).

DOKUMENTACIONI I KËRKUAR:

 • Kopje e ID ose pasaportës valide
 • Kontrata e punës
 • Ndalesa administrative (nëse klienti e pranon pagën përmes BKT)
 • Gjendja e llogarisë (minimum për 6 muajt e fundit)
 • Fatura publike (e energjisë elektrike, ujësjellësit, mbeturinave apo telefonit) që dëshmon adresën tuaj

* Banka rezervon të drejtën të kërkojë dokumente shtesë varësisht nga vlera e kredisë.

Kredi personale EUR 30,000 EUR 50,000 EUR 100,000
Norma e interesit 5.99% 5.99% 5.99%
Norma efektive e interesit 6.32% 6.27% 6.27%
Periudha kohore 84 120 120
Kësti mujor 438.23 555.03 1110.05
Shpenzime administrative 0.50% 0.50% 0.50%
Shuma totale e kredisë që duhet të shlyhet deri në fund të afatit kontraktual EUR 36,811.03 EUR 66,603.16 EUR 133,206.32

 

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android