Ofertë atraktive nga BKT Kosova për kredi personale me normë preferenciale të interesit që plotëson të gjitha nevojat tuaja!

Klientët potencialë: 

  • Të gjithë pagamarrësit e sektorit publik


Kushtet e kredisë:

  • Norma nominale e interesit: 4.99%
  • Norma efektive e interesit: 5.22%
  • Shpenzimet administrative: 0.5%
  • Afati maksimal i kthimit të kredisë është deri në 120 muaj (10 vite).


DOKUMENTACIONI I KËRKUAR:

  • Kopje e ID ose pasaportës valide
  • Kontrata e punës
  • Ndalesa administrative (nëse klienti e pranon pagën përmes BKT)
  • Gjendja e llogarisë (minimum për 6 muajt e fundit)
  • Fatura publike (e energjisë elektrike, ujësjellësit, mbeturinave apo telefonit) që dëshmon adresën tuaj

* Banka rezervon të drejtën të kërkojë dokumente shtesë varësisht nga vlera e kredisë.

Kredi personale EUR 30,000 EUR 50,000 EUR 100,000
Norma e interesit 4.99% 4.99% 4.99%
Norma efektive e interesit 5.26% 5.22% 5.22%
Periudha kohore 84 120 120
Kësti mujor 423.97 530.23 1060.45
Shpenzime administrative 0.50% 0.50% 0.50%
Shuma totale e kredisë që duhet të shlyhet deri në fund të afatit kontraktual EUR 35,613.38 EUR 63,626.15 EUR 127,253.81

 

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android