Ofertë atraktive për blerje të banesës

 

KUSHTET E KREDISË

  • Shuma maksimale e kredisë 100,000 EUR
  • Kohëzgjatja e kredisë 180 muaj
  • Pjesëmarrja e klientit 20% (minimum 5.000EUR)
  • Shpenzime administrative 1.00%

NORMA E INTERESIT:

Për pagëmarrësit e BKT:

  • Norma e interesit duke filluar nga 3.49%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 3.70%

 Për qiramarrësit përmes bankës dhe pronaret e bizneseve:

  • Norma e interesit duke filluar 4.69%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 4.95%

Për Bashkëatdhetar:

  • Norma e interesit duke filluar nga 5.99 %
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 6.32%

SHEMBUJ DHE SQARIME:

Kredi për Banesë EUR 100,000 EUR 100,000 EUR 100,000
Norma variabile e interesit* 3.49% 4.69 % 5.99%
Norma efektive e interesit 3.70% 4.95% 5.99%
Periudha kohore 180 180 120
Kësti mujor 714.56 774.98 1,110.06
Shpenzime administrative 1.00% 1.00% 1.00%
Shuma totale e kredisë që duhet të shlyhet deri ne fund te afatit konraktuale* 128,621.52€ 139,497.24€ 133,206.95€

*Norma variabile e interesit nënkupton normën e interesit të shprehur si përqindje e ndryshueshme e aplikuar në bazë vjetore në shumën e aprovuar të kredisë.

*Në koston totale nuk janë përfshirë shpenzimet noteriale, sigurimi, vlersimi i pronës dhe shpenzimet komunale.

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android