KUSHTET E KREDISË:

 • Shuma maksimale e kredisë:
 • 300,000€
 • Kohëzgjatja e kredisë: 180 muaj/ për Emigrantë 120 muaj
 • Pjesëmarrja e klientit:
 • 20%, min. 10,000€
 • Shpenzime administrative: 0.50%

NORMA E INTERESIT

Për pagëmarrësit e BKT:

 • Norma e interesit duke filluar nga 3.69%
 • Norma efektive e interesit duke filluar nga 3.83%

Për qiramarrësit përmes bankës dhe pronarët e bizneseve:

 • Norma e interesit duke filluar nga 4.99%
 • Norma efektive e interesit duke filluar nga 5.18%

Për emigrantët:

 • Norma e interesit duke filluar nga 6.00%
 • Norma efektive e interesit duke filluar nga 6.28%

SHEMBUJ DHE SQARIME:

Kredi për shtëpi EUR 100,000 EUR 100,000 EUR 100,000
Norma variabile e interesit* 3.69% 4.99% 6.00%
Norma efektive e interesit 3.83% 5.18% 6.28%
Periudha kohore 180 180 120
Kësti mujor 724.43€ 790.53 € 1,110.56 €
Shpenzime administrative 0.50% 0.50% 0.50%
Shuma totale e kredisë që duhet të shlyhet deri në fund të afatit konraktual* 130,397.71 € 142,296.28€ 133,266.66€

 

*Norma variabile e interesit nënkupton normën e interesit të shprehur si përqindje e ndryshueshme e aplikuar në bazë vjetore në shumën e aprovuar të kredisë.

*Në koston totale nuk janë përfshirë shpenzimet noteriale, sigurimi, vlersimi i pronës dhe shpenzimet komunale.

 

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android