Z. Inan ka diplomuar në Administrim Biznesi në Universitetin Bilkent në Turqi. Ai ka një diplomë master në Inxhinierinë Financiare dhe Menaxhimin e Rrezikut nga Universiteti Özyeğin. Përvoja e tij në sektorin bankar filloi në vitin 2012, ndërsa ai punonte si Menaxher Ndihmës në FX Trading dhe Menaxhimin e Pasurive dhe Obligimeve nën përgjegjësi të Thesarit në Aktif Bank në Turqi dhe prej 2017 deri 2018 ai u emërua në pozitën Tregtar i Këmbimeve të Jashtme në Departamentin e Menaxhimit të Aseteve dhe Përgjegjësive në Bankën Garanti në Turqi. Në vitin 2018, Z. Inan u emërua si Udhëheqës i Departamentit të Institucioneve Financiare në BKT Kosovë SH.A, ndërsa nga tetori i vitit 2018 u emërua në pozitën e Udhëheqësit të Grupit të Thesarit dhe Institucioneve Financiare në BKT Kosovë SH.A.

Na Kontakto

+383 38 666 666