NJIHUNI ME KARTËN CONTACTLESS (PA KONTAKT)

Me veçorinë e re Contactless, nuk është më e nevojshme të fusni kartën në terminalin POS, por thjesht ta kaloni mbi të. Blerjet Contactless mund të kryhen vetëm në terminalet POS që kanë të integruar këtë veçori. Këto blerje përveçse pa kontakt kryhen edhe pa PIN për shuma deri në 15 EUR. Për çdo blerje Contactless mbi këtë shumë, duhet të vendoset PIN.

Limiti prej 15 EUR është  vendosur për Kosovë në përputhje me rregullat dhe standartet e kompanive lëshuese të kartave. Limiti i blerjeve pa PIN është i ndryshëm në shtete të ndryshme.

Pas 5 transaksioneve me kartë krediti Contactless (në shumë kumulative prej 75 EUR), klienti duhet të bëjë një transaksion Chip dhe PIN për të rivendosur parametrin.

Si mund të përdoret:

Hapi 1: Në momentin e blerjes shikoni nëse terminali POS është i pajisur me logon

Hapi 2: Mbas vendosjes së shumës mjafton të kaloni kartën tuaj pranë paisjes POS

Hapi 3: Prisni aprovimin dhe mund të largoheni.

Pyetje të shpeshta:

Cfarë është një kartë Contactless?

Contactless është një mënyrë e shpejtë, e lehtë dhe e sigurt për të paguar me kartelë në POS terminale deri në një shumë prej 15 EUR, pa qënë nevoja e vendosjes së PIN-it dhe firmosjes së faturës së POS-it.

Ku mund ta përdor kartën Contactless? A përdoret jashtështetit?

Karta Contactless mund të përdoret kudo mjafton të shikoni nëse terminali POS është i pajisur me logon . Nëse terminali POS nuk është i pajisur me logon   blerja do të bëhet me kontakt (Chip dhe PIN).

Në Kosovë ky limit është 15 EUR. Blerje Contactless mund të kryeni në të gjithë botën në varësi të limit të caktuar nga shteti përkatës.

Sa i sigurtë është përdorimi Contactless?

Veprimet contactless (pa kontakt) gëzojnë të njëjtin nivel të lartë sigurie si veprimet me Chip dhe PIN.

Po nëse dua të bëj një blerje Contactless për diçka që kushton më shumë se 15 EUR?

Të gjitha blerjet mund të kryhen contactless (pa kontakt). Për shuma deri në 15 EUR nuk është e nevojshme vendosja e PIN-it dhe firmosjes së faturës së POS-it. Për blerje mbi 15 EUR blerja mund te kryhet contactless por vendosja PIN është e nevojshme.

Na Kontakto

+383 38 666 666