KUSHTET E KREDISË:

 • Norma e Interesit duke filluar nga 3.50%*
 • Shpenzime Administrative 0.50%
 • Norma Efektive e Interesit duke filluar nga 3.77%
 • Kohëzgjatja e kredisë deri në 180 muaj
 • Shuma maksimale e kredisë është 500,000 EUR

DOKUMENTACIONI I KËRKUAR:

 • Letërnjoftimi ose pasaporta për të gjithë personat e involvuar në kredi
 • Kontrata e punës
 • Vërtetim i të ardhurave familjare
 • Çertifikata e biznesit për klient me të hyra nga biznesi
 • Kontrata e shitëblerjes ose lista e punimeve
 • Banka rezervon të drejtën të kërkojë dokumente shtesë varrësisht nga aktiviteti i klientit

SHEMBUJ DHE SQARIME:

Kredi për shtëpi  EUR 50,000  EUR 100,000  EUR 500,000
Norma variabile e interesit* 3.50% 3.50% 3.50%
Norma efektive e interesit  3.77% 3.71% 3.63%
Periudha kohore 60 84 180
Kësti mujor 909.72 € 1,344.19 € 3,575.28 €
Shpenzimet administrative* 0.50% 0.50% 0.50%
Shuma totale e kredisë që duhet të shlyhet deri në maturim 54,582.93 € 112,912.15 € 643,550.01 €

*Norma variabile e interesit nënkupton normën e interesit të shprehur si përqindje e ndryshueshme e aplikuar në bazë vjetore në shumën e aprovuar të kredisë.

*Në koston totale nuk janë përfshirë shpenzimet noteriale, sigurimi, vlersimi i pronës dhe shpenzimet komunale.

*Norma e Interesit ofrohet në bashkëpunim me Kompanitë ndërtimore, për të mësuar me cilat kompani BKT ka partneritet, ju lutem të vizitoni degën më të afërt të BKT-së, na kontaktoni përmes 038666666 ose shkruani e-mail në ks-customerservice@bkt.com.al.

 

 

 

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android