KUSHTET E KREDISË:

 • Norma e Interesit duke filluar nga 3.50%*
 • Shpenzime Administrative 0.50%
 • Norma Efektive e Interesit duke filluar nga 3.77%
 • Kohëzgjatja e kredisë deri në 180 muaj
 • Shuma maksimale e kredisë është 500,000 EUR

PAKOJA:

 • Kredi me interes të volitshëm
 • Kartë krediti Prima
 • Mbitërheqje /Overdraft
 • E-banking/ Mobile banking- pa mirëmbajtje vjetore

DOKUMENTACIONI I KËRKUAR:

 • Letërnjoftimi ose pasaporta për të gjithë personat e involvuar në kredi
 • Kontrata e punës
 • Vërtetim i të ardhurave familjare
 • Çertifikata e biznesit për klient me të hyra nga biznesi
 • Kontrata e shitëblerjes ose lista e punimeve
 • Banka rezervon të drejtën të kërkojë dokumente shtesë varrësisht nga aktiviteti i klientit

Shënim: Norma e Interesit ofrohet në bashkëpunim me Kompanitë ndërtimore, për të mësuar me cilat kompani BKT ka partneritet, ju lutem të vizitoni degën më të afërt të BKT-së.

 

 

Për çfarëdo ankese apo komenti ju lutem na kontaktoni në +383 38 666 666, e-mail: ks-customerservice@bkt.com.al, apo shkruani letër në Zyren Administrative, Qyteza Pejton, Rr. Ukshin Hoti, nr.29 Prishtinë.

Na Kontakto

+383 38 666 666