KUSHTET E KREDISË

 • Shuma maksimale e kredisë 200,000 EUR
 • Kohëzgjatja e kredisë 180 muaj – Për Emigrantët deri në 120 muaj
 • 20% pjesëmarrja e klientit
 • 1% shpenzime administrative

NORMA E INTERESIT

 • Për klientët që marrin pagën në BKT: norma e interesit duke filluar nga 3.99% dhe normë efektive të interesit duke filluar nga 4.49% fikse për 60 muaj
 • Për klientët që marrin pagën në Banka tjera/ vetëpunësuarit: norma e interesit duke filluar nga 5% dhe normë efektive të interesit duke filluar nga 5.55% fikse për 60 muaj
 • Për Emigrantët: norma e interesit duke filluar nga 7.90% dhe normë efektive të interesit duke filluar nga 8.65% fikse për 60 muaj  

DOKUMENTACIONI I KËRKUAR

 • Kopje e ID ose pasaportës
 • Kontrata e punës
 • Çertifikata e biznesit dhe gjendja e ATK-së për klientët me të hyra nga biznesi
 • Ndalesa administrative (nëse klienti e pranon pagën përmes BKT)
 • Kontrata e qerasë
 • Gjendja e llogarisë (minimum për 6 muajt e fundit)
 • Fatura publike
 • Kontrata e shitblerjes

SHEMBUJ DHE SQARIME

Kredi për shtëpi120.000 120.000120.000
Norma variabile e interesit*3.99%3.99%3.99%
Norma efektive e interesit 4.49%4.29%4.22%
Periudha kohore51015
Kësti mujor2,209.80

 

1,214.64

 

887.27

 

Shpenzime administrative1%1%1%
Shuma totale e kredise që duhet të shlyhet deri ne fund te afatit*12.587.8225.757.4239.707.82

 

*Norma variabile e interesit nënkupton normën e interesit të shprehur si përqindje e ndryshueshme e aplikuar në bazë vjetore në shumën e aprovuar të kredisë.

*Në koston totale nuk është përfshirë shpenzimet noteriale, sigurimi, vlersimi I pronës dhe shpenzimet komunale.

 

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android