KUSHTET E KREDISË: 

  • Shuma maksimale e kredisë 100,000 EUR
  • Kohëzgjatja e kredisë 180 muaj
  • Pjesëmarrja e klientit 20%
  • Shpenzime administrative 1.00%

NORMA E INTERESIT:

Për pagëmarrësit e BKT:

  • Norma e interesit duke filluar nga 4.49%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 4.74%

 Për qiramarrësit përmes bankës dhe pronarët e bizneseve:

  • Norma e interesit duke filluar nga 5.49%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 5.79%

 SHEMBUJ DHE SQARIME: 

Kredi për shtëpiEUR 50,000EUR 50,000
Norma variabile e interesit*3.49%5.49%
Norma efektive e interesit 3.70%5.79%
Periudha kohore120120
Kësti mujor494.29542.54
Shpenzime administrative1.00%1.00%
Shuma totale e kredisë që duhet të shlyhet deri në fund të afatit konraktual*59,314.83€65,105.25€

*Norma variabile e interesit nënkupton normën e interesit të shprehur si përqindje e ndryshueshme e aplikuar në bazë vjetore në shumën e aprovuar të kredisë.

*Në koston totale nuk është përfshirë shpenzimet noteriale, sigurimi, vlersimi i pronës dhe shpenzimet komunale.

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android