KUSHTET E KREDISË

 • Kohëzgjatja e kredisë deri në 60 muaj
 • 0% pjesëmarrja e klientit 0.50% shpenzime administrative
 • Shuma maksimale e kredise 30,000 EUR
 • Norma e Interesit 4.99% fikse dhe normë efektive të interesit 5.32% për (60 M)

KLIENTËT POTENCIAL

 • Punëtoret e sektorit publik
 • Kompanitë stabile private
 • Klientët me të ardhura të justifikuara (paga pëmes bankave, qiraja, të ardhurat nga biznesi për të vetë-punësuarit)

DOKUMENTACIONI I KËRKUAR

 • Kopje e ID ose pasaportës
 • Kontrata e punës
 • Çertifikata e biznesit dhe gjendja e ATK-së për klientet me të hyra nga biznesi
 • Ndalesa administrative (Nëse klienti e pranon pagën përmes BKT-së)
 • Kontrata e qirasë dhe gjendja e llogarisë
 • Gjendja e llogarisë (minimum për 6 muajt e fundit)
 • Fatura nga Autoshtëpia Mercom (Peugeot)
 • Kontrata e shitëblerjes

Për çfarëdo ankese apo komenti ju lutem na kontaktoni në +383 38 666 666,
E-mail: ks-customerservice@bkt.com.al, apo shkruani letër në Zyren Administrative, Qyteza Pejton, Rr. Ukshin Hoti, Nr.29, Prishtinë

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android