Ofertë atraktive për blerje të banesës

 

KUSHTET E KREDISË

  • Shuma maksimale e kredisë 100,000 EUR
  • Kohëzgjatja e kredisë 180 muaj
  • Pjesëmarrja e klientit Minimum 5,000€
  • Shpenzime administrative 1.00%

NORMA E INTERESIT:

Për pagëmarrësit e BKT:

  • Norma e interesit duke filluar nga 3.69%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 3.90%

 Për qiramarrësit përmes bankës dhe pronaret e bizneseve:

  • Norma e interesit duke filluar nga 5.49%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 5.79%

Për Emigrantë:

  • Norma e interesit duke filluar nga 6.49%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 6.92%

SHEMBUJ DHE SQARIME

Kredi për shtëpi EUR 100,000 EUR 100,000 EUR 100,000
Norma variabile e interesit* 3.69% 5.49% 6.49%
Norma efektive e interesit 3.90% 5.79% 6.92%
Periudha kohore 180 180 120
Kësti mujor 724.43 816.85 1,135.36
Shpenzime administrative 1.00% 1.00% 1.00%
Shuma totale e kredise që duhet të shlyhet deri në fund të afatit konraktual* 130,398.03€ 147,003.11€ 136,243.43€

*Norma variabile e interesit nënkupton normën e interesit të shprehur si përqindje e ndryshueshme e aplikuar në bazë vjetore në shumën e aprovuar të kredisë.

*Në koston totale nuk janë përfshirë shpenzimet noteriale, sigurimi, vlersimi i pronës dhe shpenzimet komunale.

 

 

 

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android