KUSHTET E KREDISË

  • Shuma maksimale e kredisë 100,000 EUR
  • Kohëzgjatja e kredisë 180 muaj
  • Pjesëmarrja e klientit 20% (minimum 5.000EUR)
  • Shpenzime administrative 1.00%

NORMA E INTERESIT:

Për pagëmarrësit e BKT:

  • Norma e interesit duke filluar nga 4.49%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 4.74%

Për qiramarrësit përmes bankës dhe pronaret e bizneseve:

  • Norma e interesit duke filluar 5.49%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 5.79%

Për Bashkëatdhetar:

  • Norma e interesit duke filluar nga 6.69 %
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 7.14%

SHEMBUJ DHE SQARIME

Kredi për Banese EUR 100,000 EUR 100,000 EUR 100,000
Norma variabile e interesit* 4.49% 5.49% 6.69%
Norma efektive e interesit 4.74% 5.79% 7.14%
Periudha kohore 180 180 120
Kësti mujor 764.71 816.85 1,145.58
Shpenzime administrative 1.00% 1.00% 1.00%
Shuma totale e kredise që duhet të shlyhet deri ne fund te afatit konraktuale* 137,648.69€ 147,033.11€ 137,469.17€

 

*Norma variabile e interesit nënkupton normën e interesit të shprehur si përqindje e ndryshueshme e aplikuar në bazë vjetore në shumën e aprovuar të kredisë.

*Në koston totale nuk është përfshirë shpenzimet noteriale, sigurimi, vlersimi i pronës dhe shpenzimet komunale.

 

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android