KUSHTET E KREDISË

  • Shuma maksimale e kredisë 25,000 EUR
  • Kohëzgjatja e kredisë 84 muaj
  • Pjesëmarrja e klientit deri 0% – 20%
  • Shpenzime administrative 0.50%

NORMA E INTERESIT:

Për pagëmarrësit e BKT:

  • Norma e interesit duke filluar nga 3.99%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 4.22%

Për pagemarresit përmes e bankave tjera

  • Norma e interesit duke filluar nga 5.50%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 5.80%

Pronaret e bizneseve (te vetpunesuarit):

  • Norma e interesit duke filluar nga 6.50%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 6.86%

SHEMBUJ DHE SQARIME

Kredi për shtëpiEUR 25,000EUR 25,000EUR 25,000
Norma variabile e interesit*3.99%5.50%6.50%
Norma efektive e interesit 4.22%5.80%6.86%
Periudha kohore848484
Kësti mujor341.67359.34371.34
Shpenzime administrative0.50%0.50%0.50%
Shuma totale e kredise që duhet të shlyhet deri ne fund te afatit konraktuale*28,669.8730,184.3131,192.57

*Norma variabile e interesit nënkupton normën e interesit të shprehur si përqindje e ndryshueshme e aplikuar në bazë vjetore në shumën e aprovuar të kredisë.

*Në koston totale nuk është përfshirë shpenzimet noteriale, sigurimi, vlersimi i pronës dhe shpenzimet komunale.

 

 

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android