KUSHTET E KREDISË

  • Shuma maksimale e kredisë 25,000 EUR
  • Kohëzgjatja e kredisë 84 muaj
  • Pjesëmarrja e klientit deri 0% – 20%
  • Shpenzime administrative 0.50%

NORMA E INTERESIT:

Për pagëmarrësit e BKT:

  • Norma e interesit duke filluar nga 3.99%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 4.22%

Për pagemarresit përmes e bankave tjera

  • Norma e interesit duke filluar nga 5.50%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 5.80%

Pronaret e bizneseve (te vetpunesuarit):

  • Norma e interesit duke filluar nga 6.50%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 6.86%

SHEMBUJ DHE SQARIME

Kredi për shtëpi EUR 25,000 EUR 25,000 EUR 25,000
Norma variabile e interesit* 3.99% 5.50% 6.50%
Norma efektive e interesit 4.22% 5.80% 6.86%
Periudha kohore 84 84 84
Kësti mujor 341.67 359.34 371.34
Shpenzime administrative 0.50% 0.50% 0.50%
Shuma totale e kredise që duhet të shlyhet deri ne fund te afatit konraktuale* 28,669.87 30,184.31 31,192.57

*Norma variabile e interesit nënkupton normën e interesit të shprehur si përqindje e ndryshueshme e aplikuar në bazë vjetore në shumën e aprovuar të kredisë.

*Në koston totale nuk është përfshirë shpenzimet noteriale, sigurimi, vlersimi i pronës dhe shpenzimet komunale.

 

 

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android