KUSHTET E KREDISË:

 • Shuma maksimale e kredisë 100,000 EUR
 • Kohëzgjatja e kredisë 180 muaj – Për Diasporën deri në 120 muaj
 • Shpenzime administrative 1%

 

NORMA E INTERESIT:

Për klientët që marrin pagën në BKT:

Norma e interesit duke filluar nga 4.39%

Norma efektive e interesit duke filluar nga 4.64%

 

Për klientët që marrin pagën në Banka tjera/ Të vetëpunësuarit:

Norma e interesit duke filluar nga 7.00%

Norma efektive e interesit duke filluar nga 7.40%

 

Për Diasporën:

Norma e interesit duke filluar nga 7.50%

Norma efektive e interesit duke filluar nga 8.01%

 

DOKUMENTACIONI I KËRKUAR:

 • Kopje e ID ose pasaportës valide
 • Kontrata e punës
 • Çertifikata e biznesit dhe gjendja e ATK-së për klientët me të hyra nga biznesi
 • Ndalesa administrative (Nëse klienti e pranon pagën përmes BKT)
 • Kontrata e qerasë
 • Gjendja e llogarisë (minimum për 6 muajt e fundit)
 • Fatura publike
 • Kontrata e shitëblerjes

 

Na Kontakto

+383 38 666 666

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android