KUSHTET E KREDISË

  • Shuma maksimale e kredisë 100,000 EUR
  • Kohëzgjatja e kredisë 180 muaj
  • Pjesëmarrja e klientit Minimum 3,000€
  • Shpenzime administrative 1.00%

NORMA E INTERESIT:

Për pagëmarrësit e BKT:

  • Norma e interesit duke filluar nga 2.98%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 3.17%

Për qiramarrësit përmes bankës dhe pronaret e bizneseve:

  • Norma e interesit duke filluar nga 5.79%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 6.11%

Për Bashkëatdhetar:

  • Norma e interesit duke filluar nga 6.00%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 6.40%

 SHEMBUJ DHE SQARIME:

Kredi për shtëpi EUR 100,000 EUR 100,000 EUR 100,000
Norma variabile e interesit* 2.98% 5.79% 6%
Norma efektive e interesit 3.17% 6.11% 6.40%
Periudha kohore 180 180 120
Kësti mujor 689.76 832.87 1,110.56
Shpenzime administrative 1.00% 1.00% 1.00%
Shuma totale e kredise që duhet të shlyhet deri ne fund te afatit konraktuale* 124,157.48€ 149,916.90€ 133,267.29€

*Norma variabile e interesit nënkupton normën e interesit të shprehur si përqindje e ndryshueshme e aplikuar në bazë vjetore në shumën e aprovuar të kredisë.

*Në koston totale nuk janë përfshirë shpenzimet noteriale, sigurimi, vlersimi i pronës dhe shpenzimet komunale.

*Pjesëmarrja e klientit: 3,000 EUR në shumën maksimale prej 100,000 EUR, e vlefshme për klientët që marrin pagë në BKT dhe profesionistët (mjekë, avokatë, noterë, etj.) – për të gjitha projektet.

*Për projektet e Prishtinës pjesëmarrja është 20% për të gjithë kategorinë e klientëve.

Oferta është e vlefshme deri më 31.03.2022

 

Na Kontakto

+383 38 666 666

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android