KUSHTET E KREDISË

 • Shuma maksimale e kredisë 100,000 EUR
 • Kohëzgjatja e kredisë 180 muaj, për bashkëatdhetarët deri në 120 muaj
 • Pjesëmarrja e klientit Minimum 3,000€
 • Shpenzime administrative 1.00%

NORMA E INTERESIT:

Për pagëmarrësit e sektorit publik:

 • Norma e interesit duke filluar nga 3.99%
 • Norma efektive e interesit duke filluar nga 4.14%

Për pagëmarrësit e sektorit privat:

 • Norma e interesit duke filluar nga 4.49%
 • Norma efektive e interesit duke filluar nga 4.74%

Për qiramarrësit përmes bankës dhe pronaret e bizneseve:

 • Norma e interesit duke filluar nga 5.49%
 • Norma efektive e interesit duke filluar nga 6.11%

Për Bashkëatdhetar:

 • Norma e interesit duke filluar nga 6.49%
 • Norma efektive e interesit duke filluar nga 6.92%

Pa hipotekë shtesë (Banesa e blerë mund të lihet hipotekë).

 SHEMBUJ DHE SQARIME:

Kredi për shtëpiEUR 100,000EUR 100,000EUR 100,000
Norma variabile e interesit*3.99%5.79%6.49%
Norma efektive e interesit 4.14%6.11%6.92%
Periudha kohore180180120
Kësti mujor739.19816.551,135.36
Shpenzime administrative1.00%1.00%1.00%
Shuma totale e kredisë që duhet të shlyhet deri në fund të afatit konraktuale*133,089.65€149,8916.37€136,136.50€

*Norma variabile e interesit nënkupton normën e interesit të shprehur si përqindje e ndryshueshme e aplikuar në bazë vjetore në shumën e aprovuar të kredisë.

*Në koston totale nuk janë përfshirë shpenzimet noteriale, sigurimi, vlersimi i pronës dhe shpenzimet komunale.

*Pjesëmarrja e klientit: 3,000 EUR në shumën maksimale prej 100,000 EUR, e vlefshme për klientët që marrin pagë në BKT dhe profesionistët (mjekë, avokatë, noterë, etj.) – për të gjitha projektet.

*Për projektet e Prishtinës pjesëmarrja është 20% për të gjithë kategorinë e klientëve.

 

 

 

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android