KUSHTET E KREDISË

  • Shuma maksimale e kredisë 180,000 EUR
  • Kohëzgjatja e kredisë 180 muaj
  • Pjesëmarrja e klientit 20% – minimum 5,000 EUR
  • Shpenzime administrative 0.50%

NORMA E INTERESIT:

Për pagëmarrësit e BKT:

  • Norma e interesit duke filluar nga 3.49%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 3.62%

 Për qeramarrësit, pronarët e bizneseve dhe pagëmarrësit e bankave tjera:

  • Norma e interesit duke filluar nga 3.99%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 4.14%

Për Bashkëatëdhetarët: 

  • Norma e interesit duke filluar nga 5.49%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 5.74%

 

SHEMBUJ DHE SQARIME 

Kredi për blerje te shtepiseEUR 180,000EUR 180,000EUR 180,000
Norma variabile e interesit*3.49%3.99%5.49%
Norma efektive e interesit 3.62%4.14%5.74%
Periudha kohore180180120
Kësti mujor1,286.22€1,330.90€1,953.16€
Shpenzime administrative0.50%0.50%0.50%
Shuma totale e kredise që duhet të shlyhet deri ne fund te afatit konraktuale*231,518.74€239,561.99234,378.90€

*Norma variabile e interesit nënkupton normën e interesit të shprehur si përqindje e ndryshueshme e aplikuar në bazë vjetore në shumën e aprovuar të kredisë.

*Në koston totale nuk janë përfshirë shpenzimet noteriale, sigurimi, vlersimi i pronës dhe shpenzimet komunale.

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android