KUSHTET E KREDISË:

  • Shuma maksimale e kredisë: 7,500€
  • Kohëzgjatja e kredisë: 48 muaj
  • Pjesëmarrja e klientit: deri ne 20%
  • Shpenzime administrative: 50%

NORMA E INTERESIT PER BLERJE TE MOTOÇIKLETES

Për pagëmarrësit e BKT:

  • Norma e interesit duke filluar nga 5.00%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 5.38%

Për qiramarrësit përmes bankës, pronarët e bizneseve dhe pagëmarrësit e bankave tjera:

  • Norma e interesit duke filluar nga 6.50%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 6.97%

SHEMBUJ DHE SQARIME:

Kredi për veturë/motoçikletë 7,500 € 7,500 €
Norma variabile e interesit* 5.00% 6.50%
Norma efektive e interesit 5.38% 6.97%
Periudha kohore 48 muaj 48 muaj
Kësti mujor 172.75 € 177.90 €
Shpenzime administrative 0.50% 0.50%
Shuma totale e kredisë që duhet të shlyhet deri në fund të afatit konraktual* 8,292.06 € 8,539.39 €

 

*Norma variabile e interesit nënkupton normën e interesit të shprehur si përqindje e ndryshueshme e aplikuar në bazë vjetore në shumën e aprovuar të kredisë.

 

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android