KUSHTET E KREDISË:

  • Shuma maksimale e kredisë: 20,000€
  • Kohëzgjatja e kredisë: 60 muaj
  • Pjesëmarrja e klientit: 20%
  • Shpenzime administrative: 50%

 

NORMA E INTERESIT PER BLERJE TE MOTOÇIKLETES

Për pagëmarrësit e BKT:

  • Norma e interesit duke filluar nga 5.50%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 5.86%

Për qiramarrësit përmes bankës, pronarët e bizneseve dhe pagëmarrësit e bankave tjera:

  • Norma e interesit duke filluar nga 6%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 6.38%

SHEMBUJ DHE SQARIME:

Kredi për shtëpi dhe banesë EUR 20,000 EUR 20,000
Norma variabile e interesit* 5.50% 6%
Norma efektive e interesit 5.86% 6.38%
Periudha kohore 60 60
Kësti mujor 382.11€ 386.75€
Shpenzime administrative 0.50% 0.50%
Shuma totale e kredisë që duhet të shlyhet deri në fund të afatit konraktual* 22,926.41 € 23,204.88 €

*Norma variabile e interesit nënkupton normën e interesit të shprehur si përqindje e ndryshueshme e aplikuar në bazë vjetore në shumën e aprovuar të kredisë.

*Në koston totale nuk janë përfshirë shpenzimet noteriale, sigurimi, vlersimi i pronës dhe shpenzimet komunale.

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android