KUSHTET E KREDISË

  • Shuma maksimale e kredisë 100,000 EUR sektori publik dhe 50,000€ sektori privat
  • Kohëzgjatja e kredisë: 60 Muaj
  • Pjesëmarrja e klientit: 20%
  • Shpenzime administrative: 0%

NORMA E INTERESIT:

Për pagëmarrësit e BKT ne sektorin publik:

  • Norma e interesit duke filluar nga 5.25%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 5.38%

 Për të gjitha kategorite e klientëve me të hyra përmes BKT-së:

  • Norma e interesit duke filluar nga 5.99%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 6.15%

SHEMBUJ DHE SQARIME:

Kredi për blerje te vetures EUR 100,000 EUR 50,000
Norma variabile e interesit* 5.25% 5.99%
Norma efektive e interesit 5.38% 6.15%
Periudha kohore 60 60
Kësti mujor 1,899€ 966.64€
Shpenzime administrative 0% 0%
Shuma totale e kredise që duhet të shlyhet deri ne fund te afatit konraktuale* 63,939.73€ 57,998.23€

*Norma variabile e interesit nënkupton normën e interesit të shprehur si përqindje e ndryshueshme e aplikuar në bazë vjetore në shumën e aprovuar të kredisë.

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android