KUSHTET E KREDISË

 • 0% Shpenzime Administrative
 • 0% pjesëmarrja e klientit
 • Kohëzgjatja e kredisë deri në 84 muaj
 • Shuma maksimale e kredisë 50,000 EUR

NORMA E INTERESIT

 • Për klientët që marrin pagën në BKT: norma e interesit 4.99% dhe norma efektive e interesit 5.11%.
 • Për klientët që marrin pagën në Banka tjera/Të vetëpunësuarit: norma e interesit 5.99% dhe norma efektive e interesit 6.16%.

KLIENTËT POTENCIAL

 • Punëtoret e sektorit publik
 • Kompanitë stabile private
 • Klientët me të ardhura të justifikuara (paga pëmes bankave, qiraja, të ardhurat nga biznesi për të vetë-punësuarit)

DOKUMENTACIONI I KËRKUAR

 • Kopje e ID ose pasaportës
 • Kontrata e punës
 • Çertifikata e biznesit dhe gjendja e ATK-së për klientet me të hyra nga biznesi
 • Ndalesa administrative (Nëse klienti e pranon pagën përmes BKT-së)
 • Kontrata e qirasë dhe gjendja e llogarisë
 • Gjendja e llogarisë (minimum për 6 muajt e fundit)
 • Fatura nga AGS
 • Kontrata e shitëblerjes

Për çfarëdo ankese apo komenti ju lutem na kontaktoni në +383 38 666 666
E-mail: ks-customerservice@bkt.com.al, apo shkruani letër në Zyren Administrative, Qyteza Pejton, Rr. Ukshin Hoti, Nr.29, Prishtinë.

Call Us

+383 38 666 666

Video Library

video-icon