KUSHTET E KREDISË

 • Norma e interesit duke filluar nga 4.80%, dhe norma efektive e interesit 5.34% për 60 muaj
 • Kohëzgjatja e kredisë deri në 60 muaj
 • 25% pjesëmarrja e klientit
 • Shpenzime administrative 1%
 • Shuma maksimale e kredise 30,000 EUR

KLIENTËT POTENCIAL

 • Punëtorët e sektorit publik
 • Kompanitë stabile private
 • Klientët me të ardhura te justifikuara (paga pëmes bankave, qiraja, të ardhurat nga biznesi për të vetë-punësuarit)

DOKUMENTACIONI I KËRKUAR

 • Kopje e ID-së ose pasaportës
 • Kontrata e punës
 • Çertifikata e biznesit dhe gjendja e ATK-së për klientët me të hyra nga biznesi
 • Ndalesa administrative (Nëse klienti e pranon pagën përmes BKT-së)
 • Kontrata e qirasë dhe gjendja e llogarisë
 • Gjendja e llogarisë (minimum për 6 muajt e fundit)
 • Fatura nga Auto Salloni Prishtina
 • Kontrata e shitëblerjes

Për çfarëdo ankese apo komenti ju lutem na kontaktoni në +383 38 666 666,
E-mail: ks-customerservice@bkt.com.al, apo shkruani letër në Zyren Administrative, Qyteza Pejton, Rr. Ukshin Hoti, Nr.29, Prishtinë

Call Us

+383 38 666 666

Video Library

video-icon