KUSHTET E KREDISË

 • Kohëzgjatja e kredisë deri në 60 muaj
 • 20% pjesëmarrja e klientit
 • 0% shpenzime administrative
 • Shuma maksimale e kredisë 30,000 EUR

NORMA E INTERESIT

 • Për klientët që marrin pagën në BKT: norma e interesit 7% fikse dhe norma efektive e interesit 7.23% për (60 muaj)
 • Për klientët që marrin pagën në Banka tjera/Të vetë-punësuarit: norma e interesit 7.9% fikse dhe norma efektive e interesit 8.19% për (60 muaj)

KLIENTËT POTENCIAL

 • Punëtorët e sektorit publik
 • Kompanitë stabile private
 • Klientët me të ardhura të justifikuara (paga pëmes bankave, qiraja, të ardhurat nga biznesi për të vetë-punësuarit)

DOKUMENTACIONI I KËRKUAR

 • Kopje e ID-së ose pasaportës
 • Kontrata e punës
 • Çertifikata e biznesit dhe gjendja e ATK-së për klientët me të hyra nga biznesi
 • Ndalesa administrative (Nëse klienti e pranon pagën përmes BKT-së)
 • Kontrata e qirasë dhe gjendja e llogarisë
 • Gjendja e llogarisë (minimum për 6 muajt e fundit)
 • Fatura nga Auto Trimi
 • Kontrata e shitëblerjes

Për çfarëdo ankese apo komenti ju lutem na kontaktoni në +383 38 666 666,
E-mail: ks-customerservice@bkt.com.al apo shkruani letër në Zyren Administrative, Qyteza Pejton, Rr. Ukshin Hoti, Nr.29, Prishtinë

Call Us

+383 38 666 666

Video Library

video-icon