KUSHTET E KREDISË

 • 100% financim nga Banka
 • Norma e Interesit 4.99% dhe Norma Efektive e Interesit 5.54% fikse per 60 muaj
 • 1% shpenzime administrative
 • Shuma maksimale e kredisë 30,000 EUR
 • Kohëzgjatja e kredisë deri në 60 muaj

KLIENTËT POTENCIAL

 • Punëtorët e sektorit publik
 • Kompanitë stabile private
 • Klientët me të ardhura te justifikuara (paga përmes bankave, qiraja, të ardhurat nga biznesi për të vetë-punësuarit)

DOKUMENTACIONI I KËRKUAR

 • Kopje e ID ose pasaportës
 • Kontrata e punës
 • Çertifikata e biznesit dhe gjendja e ATK-së për klientet me te hyra nga biznesi
 • Ndalesa administrative (Nëse klienti e pranon pagën përmes BKT)
 • Kontrata e qerasë dhe gjendja e llogarisë
 • Gjendja e llogarisë (minimum për 6 muajt e fundit)
 • Fatura nga Autoshtëpia
 • Kontrata e shitëblerjes

Për çfarëdo ankese apo komenti ju lutem na kontaktoni në +383 38 666 666
E- mail: ks-customerservice@bkt.com.al, apo shkruani letër në Zyren Administrative, Qyteza Pejton, Rr. Ukshin Hoti, Nr.29, Prishtinë.

Call Us

+383 38 666 666

Video Library

video-icon