KUSHTET E KREDISË

 • Shuma maksimale e kredisë 100,000 EUR
 • Kohëzgjatja e kredisë 180 muaj – Për Emigrantët deri në 120 muaj
 • 20% pjesëmarrja e klientit
 • 0% shpenzime administrative për klientët të cilët marrin pagën në BKT,për klientët që marrin pagën në Banka të tjera/të vetëpunësuarit
 • 0.50% për Emigrantët

 NORMA E INTERESIT

 • Për klientët që marrin pagën në BKT: norma e interesit duke filluar nga 4.50% fikse dhe normë efektive të interesit 4.59% per (36 M)
 • Për klientët që marrin pagën në Banka tjera/ vetëpunësuarit:norma e interesit duke filluar nga 6% fikse dhe normë efektive të interesit 6.17% per (36 M)
 • Për Emigrantët: norma e interesit duke filluar nga 7.90% fikse dhe normë efektive të interesit 8.42% per (60 M)

 DOKUMENTACIONI I KËRKUAR

 • Kopje e ID ose pasaportës
 • Kontrata e punës
 • Çertifikata e biznesit dhe gjendja e ATK-së për klientët me të hyra nga biznesi
 • Ndalesa administrative (Nëse klienti e pranon pagën përmes BKT-së)
 • Kontrata e qirasë dhe gjendja e llogarisë
 • Gjendja e llogarisë (minimum për 6 muajt e fundit)
 • Fatura publike
 • Kontrata e shitëblerjes

Për çfardo ankese apo komenti ju lutem na kontaktoni në +383 38 666 666,
E-mail: ks-customerservice@bkt.com.al, apo shkruani letër në Zyren Administrative, Qyteza Pejton, Rr. Ukshin Hoti, nr.29 Prishtinë.

 

Call Us

+383 38 666 666

Video Library

video-icon