KUSHTET E KREDISË

• Shuma maksimale e kredisë 100,000 EUR
• Kohëzgjatja e kredisë 180 muaj / Për Emigrantë 120 muaj
• Pjesëmarrja e klientit 20%
• Për klientët që marrin pagën në BKT – shpenzime administrative 0.50%,  për klientët që marrin pagën në Banka të tjera dhe Emigrantët – shpenzime administrative 1%

NORMA E INTERESIT

• Për klientët që marrin pagën në BKT: norma e interesit duke filluar nga 3.50% fikse dhe normë efektive të interesit 3.77% fikse për 60 muaj
• Për klientët që marrin pagën në Banka tjera/vetëpunësuarit: norma e interesit duke filluar nga 4.60% fikse dhe normë efektive të interesit 5.02% fikse për 60 muaj
• Për Emigrantët: norma e interesit duke filluar nga 5.60% fikse dhe normë efektive të interesit 6.18% fikse për 60 muaj

 DOKUMENTACIONI I KËRKUAR

• Kopje e ID ose pasaportës
• Kontrata e punës
• Çertifikata e biznesit dhe gjendja e ATK-së për klientët me të hyra nga biznesi
• Ndalesa administrative (Nëse klienti e pranon pagën përmes BKT-së)
• Kontrata e qerasë dhe gjendja e llogarisë
• Gjendja e llogarisë (minimum për 6 muajt e fundit)
• Fatura publike
• Kontrata e shitblerjes

Për çfarëdo ankese apo komenti ju lutem na kontaktoni në +383 38 666 666,
E-mail: ks-customerservice@bkt.com.al, apo shkruani letër në Zyren Administrative, Qyteza Pejton, Rr. Ukshin Hoti, nr.29 Prishtinë.

Call Us

+383 38 666 666

Video Library

video-icon