Të drejtë aplikimi kanë të gjithë të interesuarit me të ardhura të rregullta mujore të verifikueshme.

KUSHTET E PËRGJITHSHME

 • Norma e interesit 0%
 • Shpenzime Administrative 0.5%
 • Norma Efektive e Interesit 0.93%
 • Kohëzgjatja e kredisë deri në 12 muaj
 • Shuma maksimale e kredisë është 5,000 EUR

 DOKUMENTET E KËRKUARA

 • Kartë identifikimi-ID
 • Kontratë pune
 • Ndalesa Administrative mbi pagën
 • Garantues ose bashkë-huamarrës (nëse aplikohet)
 • Të ardhurat tjera nga familja nëse ka
 • Të vetë-punësuarit (Letërnjoftimi, dokumentet e biznesit, Gjendja e ATK-së, gjendja e llogarisë)
 • Profatura nga “International Maarif School of Kosova”

Për çfarëdo ankese apo komenti ju lutem na kontaktoni në +383 38 666 666,
E-mail: ks-customerservice@bkt.com.al apo shkruani letër në Zyrën Administrative, Qyteza Pejton, Rr. Ukshin Hoti, nr.29 Prishtinë.

Call Us

+383 38 666 666

Video Library

video-icon