KUSHTET E KREDISË:

 • Shuma maksimale e kredisë 1,500 EUR
 • Marrëveshje paraprake me Kompaninë Joni SH
 • Kohëzgjatja e kredisë 24 muaj
 • Grejs periudhë 12 muaj
 • Analizë e thjeshtësuar e bazuar në shitjen e Mjedrave sipas sezonalitetit
 • Klienti duhet të ketë histori të mirë Kreditore
 • Mbulueshmëri 100% (Kolateral të luajtshëm, KCGF)
 • Oferta vlen vetëm për regjionin e Podujevës

NORMA E INTERESIT:

Për të gjithë fermerët:

 • Norma e interesit 0 %
 • Norma efektive e interesit 0.84%
 • Shpenzime administrative 1%

Call Us

+383 38 666 666

Video Library

video-icon