KUSHTET E KREDISË

 • Shuma maksimale e kredisë 100,000 EUR
 • Kohëzgjatja e kredisë 180 muaj – Për Emigrantet deri ne 120 muaj
 • 20% pjesëmarrja e klientit
 • 0% shpenzime administrative

NORMA E INTERESIT

 • Për klientët që marrin pagën në BKT: norma e interesit duke filluar nga 4.50% fikse dhe normë efektive të interesit 4.59% për (36 muaj)
 • Për klientët që marrin pagën në Banka tjera/vetëpunësuarit: norma e interesit duke filluar nga 6% fikse dhe normë efektive të interesit 6.17% për (36 muaj)
 • Për Emigrantët:norma e interesit duke filluar nga 7.90% fikse dhe normë efektive të interesit 8.19% për (60 muaj)

DOKUMENTACIONI I KËRKUAR

 • Kopje e ID ose pasaportës
 • Kontrata e punës
 • Çertifikata e biznesit dhe gjendja e ATK-së për klientët me të hyra nga biznesi
 • Ndalesa administrative (Nëse klienti e pranon pagën përmes BKT)
 • Kontrata e qerasë dhe gjendja e llogarisë
 • Gjendja e llogarisë (minimum për 6 muajt e fundit)
 • Fatura publike
 • Kontrata e shitblerjes

Për çfarëdo ankese apo komenti ju lutem na kontaktoni në +383 38 666 666,
E-mail: ks-customerservice@bkt.com.al apo shkruani letër në Zyrën Administrative, Qyteza Pejton, Rr. Ukshin Hoti, nr. 29, Prishtinë.

Call Us

+383 38 666 666

Video Library

video-icon