KUSHTET E KREDISË

  • Shuma maksimale e kredisë 100,000 EUR
  • Kohëzgjatja e kredisë 180 muaj
  • Pjesëmarrja e klientit 20% (minimum 5.000 EUR)
  • Shpenzime administrative 1.00%

NORMA E INTERESIT:

Për pagëmarrësit e BKT:

  • Norma e interesit duke filluar nga 3.69%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 3.90%

 Për qiramarrësit përmes bankës dhe pronaret e bizneseve:

  • Norma e interesit duke filluar 5.49%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 5.79%

Për Bashkëatdhetar:

  • Norma e interesit duke filluar nga 6%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 6.40%

SHEMBUJ DHE SQARIME

Kredi për Banesë100,000 €100,000 €100,000 €
Norma variabile e interesit*3.69%5.49 %5.99%
Norma efektive e interesit 3.70%5.79%5.99%
Periudha kohore180 muaj180 muaj 120 muaj
Kësti mujor724.43 €816.85 €1,110.56 €
Shpenzime administrative1.00%1.00%1.00%
Shuma totale e kredise që duhet të shlyhet deri ne fund te afatit konraktuale*130,398.03 €147,033.11 €133,267.29 €

 *Norma variabile e interesit nënkupton normën e interesit të shprehur si përqindje e ndryshueshme e aplikuar në bazë vjetore në shumën e aprovuar të kredisë.

*Në koston totale nuk është përfshirë shpenzimet noteriale, sigurimi, vlersimi i pronës dhe shpenzimet komunale.

Call Us

+383 38 666 666

Video Library

video-icon