Ofertë atraktive për blerje të banesës

 

KUSHTET E KREDISË

  • Shuma maksimale e kredisë 100,000 EUR
  • Kohëzgjatja e kredisë 180 muaj
  • Pjesëmarrja e klientit 20% (minimum 5.000EUR)
  • Shpenzime administrative 1.00%

 

NORMA E INTERESIT:

Për pagëmarrësit e BKT:

  • Norma e interesit duke filluar nga 3.69%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 3.90%

 

Për qiramarrësit përmes bankës dhe pronaret e bizneseve:

  • Norma e interesit duke filluar 5.49%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 5.79%

 

Për Bashkëatdhetar:

  • Norma e interesit duke filluar nga 6%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 6.39%

 

SHEMBUJ DHE SQARIME

Kredi për BaneseEUR 100,000EUR 100,000EUR 100,000
Norma variabile e interesit*3.69%5.49 %6%
Norma efektive e interesit 3.90%5.79%6.40%
Periudha kohore180180120
Kësti mujor724.43816.851,110.56
Shpenzime administrative1.00%1.00%1.00%
Shuma totale e kredise që duhet të shlyhet deri ne fund te afatit konraktuale*130,398.03€147,033.11€133,267.29€

 

*Norma variabile e interesit nënkupton normën e interesit të shprehur si përqindje e ndryshueshme e aplikuar në bazë vjetore në shumën e aprovuar të kredisë.

*Në koston totale nuk është përfshirë shpenzimet noteriale, sigurimi, vlersimi i pronës dhe shpenzimet komunale.

Call Us

+383 38 666 666

Video Library

video-icon