KUSHTET E KREDISË:

  • Shuma maksimale e kredisë 30,000 EUR
  • Kohëzgjatja e kredisë 72 muaj
  • Shpenzime administrative 0.5%

NORMA E INTERESIT

  • Norma e Interesit – 4.99% fix për 72 muaj

 DOKUMENTACIONI I KËRKUAR:

  • Kopje e ID ose pasaportës
  • Kontrata e punës
  • Ndalesa administrative mbi pagën
  • Të ardhura tjera familjare (nëse ka)
  • Fatura nga Auto Mita
  • Kontrata e shitblerjes

Për çfarëdo ankese apo komenti, ju lutem na kontaktoni në +383 38 666 666,

e-mail: ks-customerservice@bkt.com.al. 

 

Call Us

+383 38 666 666

Video Library

video-icon