KUSHTET E KREDISË:

 • Norma e Interesit: 0%
 • Norma Efektive e Interesit: 0%
 • Shpenzimet Administrative: 0%
 • Shuma maksimale e kredisë: 30,000 EUR
 • Kohëzgjatja e kredisë: 48 muaj

 DOKUMENTACIONI I KËRKUAR:

 • Kopje e ID ose pasaportës
 • Kontrata e punës
 • Ndalesa administrative mbi pagën
 • Të ardhura tjera nga familja (nëse ka)
 • Fatura nga “Auto Siqani”
 • Kontrata e shitblerjes

 SHEMBUJ DHE SQARIME:

Kredi për Veturë 5,000 10,000 15,000
Norma nominale e interesit 0.00% 0.00% 0.00%
Norma efektive e interesit  0.00% 0.00% 0.00%
Periudha kohore 24 36 48
Kësti mujor 208.33 € 277.78 € 312.50 €
Shpenzimet administrative 0.00% 0.00% 0.00%
Shuma totale e kredisë që duhet të shlyhet deri në maturim 5,000.00 € 10,000.00 € 15,000.00 €

*Norma e Interesit ofrohet në bashkëpunim me Kompanine AUTO SIQANI, për të mësuar më shumë rreth ofertës, ju lutem të vizitoni degën më të afërt të BKT-së, na kontaktoni përmes 038666666 ose shkruani e-mail në ks-customerservice@bkt.com.al.

 

 

Call Us

+383 38 666 666

Video Library

video-icon