KUSHTET E KREDISË

 • Kohëzgjatja e kredisë deri në 60 muaj
 • 10% pjesëmarrja e klientit
 • 0.50% shpenzime administrative
 • Shuma maksimale e kredisë 40,000 EUR

NORMA E INTERESIT

 • Për klientët që marrin pagën në BKT:norma e interesit 5.0% fikse dhe normë efektive të interesit 5.33% për (60 muaj)
 • Për klientët që marrin pagën në Banka tjera/Të vetëpunësuarit:norma e interesit 6.0% fikse dhe normë efektive të interesit 6.39% për (60 muaj)

 KLIENTËT POTENCIAL

 • Punëtorët e sektorit publik
 • Kompanitë stabile private
 • Klientët me të ardhura te justifikuara (paga përmes bankave, qiraja, të ardhurat nga biznesi për të vetë-punësuarit)

 DOKUMENTACIONI I KËRKUAR

 • Kopje e ID ose pasaportës
 • Kontrata e punës
 • Çertifikata e biznesit dhe gjendja e ATK-së për klientet me te hyra nga biznesi
 • Ndalesa administrative (Nëse klienti e pranon pagën përmes BKT)
 • Kontrata e qerasë dhe gjendja e llogarisë
 • Gjendja e llogarisë (minimum për 6 muajt e fundit)
 • Fatura nga Autotrade Sh.P.K.
 • Kontrata e shitblerjes

Për çfarëdo ankese apo komenti ju lutem na kontaktoni në +383 38 666 666,
E-mail: ks-customerservice@bkt.com.al, apo shkruani letër në Zyrën Administrative, Qyteza Pejton, Rr. Ukshin Hoti, Nr.29, Prishtinë

Call Us

+383 38 666 666

Video Library

video-icon