KUSHTET E KREDISË: 

 • Shuma maksimale e kredisë: 1,000 EUR
 • Kohëzgjatja e kredisë: 12 muaj
 • Shpenzime administrative: 0.00%

NORMA E INTERESIT:

 Për pagëmarrësit e BKT:

 • Norma e interesit duke filluar nga 0.00%
 • Norma efektive e interesit duke filluar nga 0.00%

 DOKUMENTACIONI I KËRKUAR:

 • Kopje e ID ose pasaportës valide
 • Kontrata e punës
 • Çertifikata e biznesit dhe gjendja e ATK-së për klientët me të hyra nga biznesi
 • Ndalesa administrative (Nëse klienti e pranon pagën përmes BKT)
 • Gjendja e llogarisë (minimum për 6 muajt e fundit)
 • Fatura publike

 SHEMBUJ DHE SQARIME:

Kredi personaleEUR 1,000
Norma variabile e interesit*0.00%
Norma efektive e interesit 0.00%
Periudha kohore12
Kësti mujor83.33€
Shpenzime administrative0.0%
Shuma totale e kredisë që duhet të shlyhet deri në fund të afatit konraktual*1,000 €

*Norma variabile e interesit nënkupton normën e interesit të shprehur si përqindje e ndryshueshme e aplikuar në bazë vjetore në shumën e aprovuar të kredisë.

Call Us

+383 38 666 666

Video Library

video-icon