Të Nderuar/a,

BKT ju njofton se nga data 4 Maj 2019, çmimorja për Shërbime dhe Karta do të ndryshojë. Për informata vizitoni www.bkt-ks.com apo degën më të afërt.

Call Us

+383 38 666 666

Video Library

video-icon