Ne vijim ju prezantojmë produktin POS Mbitërheqje/POS Overdraft i cili mundëson burim të ri financimi për klientët e biznesit.

BKT POS Overdraft është produkt që bazohet në qarkullim në POS të tregtarit, ndërsa tregtarë të kualifikuar për POS OVD janë ata të cilet kanë qarkullim aktiv me POS te BKT-së.

 

POS Overdraft
MaturitetiDeri në 12 muaj
KualifikimiTregtarët me 12 muaj aktivitet në POS
KolateraliQarkullimi në llogari POSi dhe llogaritë e biznesit
Vecoritë e produktitFinancimi përmes POS-it mund të alokohet thjesht bazuar në qarkullimin e POS-it

 

Call Us

+383 38 666 666

Video Library

video-icon