Banka Kombëtare Tregtare në bashkëpunim me Berto SHPK  ofron lehtësim në financim me ekspres kredi. Të drejtë aplikimi kanë të gjithë të interesuarit me të ardhura të rregullta mujore të verifikueshme.

 

Kushtet e përgjithshme:

–      Norma e interesit 0%

–      Shpenzime Administrative 0%

–      Norma Efektive e Interesit 0%

–      Kohëzgjatja e kredisë deri në 36 muaj

–      Shuma maksimale e kredisë është 10,000 EUR

Dokumentet e kërkuara:

–      Kartë identifikimi-ID

–      Kontratë pune

–      Ndalesa Administrative mbi pagën

–      Garantues ose bashkë-huamarrës (nëse aplikohet)

–      Të ardhurat tjera nga familja nëse ka

–      Të vetë-punësuarit (Letërnjoftimi, dokumentet e biznesit, Gjendja e ATK-së, gjendja e llogarisë)

–      Profatura nga “Ciao Berto”

Për çfarëdo ankese apo komenti ju lutem na kontaktoni në +383 38 666 666, e-mail: ks-customerservice@bkt.com.al apo shkruani letër në Zyrën Administrative, Qyteza Pejton, Rr. Ukshin Hoti, nr.29 Prishtinë.

 

Call Us

+383 38 666 666

Video Library

video-icon