Keni nevojë për kredi të shpejtë? BKT aprovon Kredinë Personale për të gjithë pagëmarrësit  brenda 31 minutave!

–          Pa bashkëhuamarrës

–          Pa garantues

–          Pa Kolateral

Aplikoni online ose vizitoni degën më të afërt të BKT-së

Call Us

+383 38 666 666

Video Library

video-icon