Mobilo shtëpinë me 0% Interes vetëm me “Enza Home”

 Kushtet e përgjithshme:

 • Norma e interesit 0%
 • Norma efektive e interesit 0%
 • Shpenzime administrative 0%
 • Kohëzgjatja e kredisë deri në 18 muaj
 • Shuma maksimale e kredisë është 10,000 EUR

Klientët potencialë:

 • Klientët me pagë përmes BKT-së

Dokumentet e kërkuara:

 • Kartë identifikimi ID
 • Kontratë pune
 • Ndalesa Administrative mbi pagën
 • Të hyrat (familjare) minimale: 400 €
 • Pro-fatura nga Enza Home

Call Us

+383 38 666 666

Video Library

video-icon