Announcements

You will find here latest news from BKT, auctions, and invitations to bid / tenders.

08.04.2019

Announcement for holidays

More
04.04.2019

Ndryshimi i çmimores për Klientët Individual, Shërbime dhe Karta.

More
22.03.2019

NJOFTIM PËR SHITJE PËRMES ANKANDIT TË PARË PUBLIK

More
15.03.2019

Njoftim për Degën në Grand Store

More