Apliko Online

Duke plotësuar këtë formë, ju paraqisni dëshirën për të marrë produktin e caktuar nga BKT.

  Për cilin shërbim/produkt dëshironi të aplikoni?
  Emri dhe Mbiemri
  Telefoni
  Email
  Numri personal
  Të ardhurat mesatare mujore
  Punëdhënësi
  Shuma për të cilën po aplikoni
  Dega ku dëshironi të shërbeheni
  Emri dhe Mbiemri
  Telefoni
  Email
  Numri personal
  Dega ku dëshironi të shërbeheni
  Emri dhe Mbiemri
  Telefoni
  Email
  Numri personal
  Të ardhurat mujore nga pensioni
  Shuma për të cilën po aplikoni
  Dega ku dëshironi të shërbeheni
  Emri dhe Mbiemri
  Telefoni
  E-mail
  Numri personal/i pasaportës
  Shuma e ofertës
  Maturiteti
  Emri dhe Mbiemri
  Telefoni
  E-mail
  Numri personal/i pasaportës
  Shuma e ofertës
  Maturiteti
  Emri dhe Mbiemri
  Telefoni
  E-mail
  Numri personal
  Emri dhe Mbiemri i fëmijës
  Numri personal i fëmijës
  Shuma e transferit të mjeteve në muaj
  Dega ku dëshironi të shërbeheni
  Emri dhe Mbiemri
  Telefoni
  Shuma e mjeteve në dispozicion për depozitim në bankë
  Dega ku dëshironi të shërbeheni

  Të nderuar klientë,

  Ju informojmë se BKT Kosova ka zhvilluar këtë platformë elektronike për shtyerje të pagesës së këstit të kredisë për kredi individuale dhe të biznesit. Nëse si rrjedhojë e vështirësive të krijuara nga pandemia COVID 19 e keni të pamundur kryerjen e obligimeve të kredisë, ju mund të parashtroni kërkesën për shtyerje të pagesës së kësteve

  Plotësojeni formën për të dërguar kërkesën në bankë lidhur me shtyerjen e pagesës së kredisë, për 1, 2 apo 3 këste. Të gjitha fushat janë të obliguara. Banka do ta shqyrtojë kërkesën tuaj dhe do të ju informojë në formë elektronike (me e-mail) për kushtet e reja të aprovuara.

  Kushte dhe Sqarime:

  • Klientit do t’i shtyhet afati i pagesës së 1, 2 apo 3 kësteve të ardhshme (varësisht nga nevoja dhe kërkesa e klientit), që nënkupton se afati i marrëveshjes së kredisë do të zgjatet për 1, 2 apo 3 muaj shtesë.
  • Shuma e kësteve të mbetura deri në përfundim të afatit të kredisë për shkak të shtyrjes së pagesës së kësteve do të pësojë rritje si rezultat i interesit të kësteve që shtyhen.
  • Klientit do t’i dërgohet plani i ri i pagesave në formë elektronike përmes emailit ose në mungesë të emailit apo nëse kërkohet nga Klienti mund t’i dorëzohet edhe në formë fizike në degë të bankës.
  • Klienti pajtohet me planin e ri të pagesave dhe obligohet që pas përfundimit të masava të pandemisë të paraqitet në bankë për të nënshkruar planin i ri të pagesave.
  • Me këstin e parë pas shtyerjes 1, 2 apo 3 mujore, Klienti obligohet të paguajë këstin sipas planit të ri të amortizimit, i cili do të ju dergohet përmes emailit.

  Për më shumë detaje apo sqarime tjera na kontaktoni në:

  Emri dhe Mbiemri
  Emri i babait
  Adresa e banimit dhe qyteti
  Numri personal
  Telefoni
  Email
  Emri i punëdhënësit
  Sektori i punëdhënësit
  Dega juaj
  Shuma e këstit mujor
  Data e pagesës së këstit
  Arsyeja e kërkesës
  Këstet që shtyhen
  Koment 1
  Koment 2
  Ngarko kopjen e dokumentit personal

  Të nderuar klientë,

  Ju informojmë se BKT Kosova ka zhvilluar këtë platformë elektronike për shtyerje të pagesës së këstit të kredisë për kredi individuale dhe të biznesit. Nëse si rrjedhojë e vështirësive të krijuara nga pandemia COVID 19 e keni të pamundur kryerjen e obligimeve të kredisë, ju mund të parashtroni kërkesën për shtyerje të pagesës së kësteve

  Plotësojeni formën për të dërguar kërkesën në bankë lidhur me shtyerjen e pagesës së kredisë, për 1, 2 apo 3 këste. Të gjitha fushat janë të obliguara. Banka do ta shqyrtojë kërkesën tuaj dhe do të ju informojë në formë elektronike (me e-mail) për kushtet e reja të aprovuara.

  Kushte dhe Sqarime:

  • Klientit do t’i shtyhet afati i pagesës së 1, 2 apo 3 kësteve të ardhshme (varësisht nga nevoja dhe kërkesa e klientit), që nënkupton se afati i marrëveshjes së kredisë do të zgjatet për 1, 2 apo 3 muaj shtesë.
  • Shuma e kësteve të mbetura deri në përfundim të afatit të kredisë për shkak të shtyrjes së pagesës së kësteve do të pësojë rritje si rezultat i interesit të kësteve që shtyhen.
  • Klientit do t’i dërgohet plani i ri i pagesave në formë elektronike përmes emailit ose në mungesë të emailit apo nëse kërkohet nga Klienti mund t’i dorëzohet edhe në formë fizike në degë të bankës.
  • Klienti pajtohet me planin e ri të pagesave dhe obligohet që pas përfundimit të masava të pandemisë të paraqitet në bankë për të nënshkruar planin i ri të pagesave.
  • Me këstin e parë pas shtyerjes 1, 2 apo 3 mujore, Klienti obligohet të paguajë këstin sipas planit të ri të amortizimit, i cili do të ju dergohet përmes emailit.

  Për më shumë detaje apo sqarime tjera na kontaktoni në:

  Emri i kompanisë
  Emri i Pronarit
  Aktiviteti i Kompanisë
  Adresa e biznesit dhe qyteti
  Numri i regjistrimit të biznesit
  Numri unik identifikues
  Telefoni
  Email
  Shuma e këstit mujor
  Data e pagesës së këstit
  Këstet që shtyhen
  Dega juaj
  Koment 1
  Koment 2
  Bashkangjit nje foto te leternjoftimit (para dhe prapa) dhe një foto të çertifikatës së biznesit.
  Emri dhe Mbiemri
  Telefoni
  Dega ku dëshironi të shërbeheni
  Numri personal
  Ju lutem Ngarkoni keto Dokumente:

  1. Foto e letërnjoftimit në të dy anët ose foto e pasaportës valide

  2. Faturë Publike ( Një faturë që dëshmon adresen e banimit)

  3. Kontratën e Punës

  A dëshironi qasje në e-Banking, pa pagesë?
  Ju lutem Ngarkoni keto Dokumente:

  1. Foto e letërnjoftimit në të dy anët ose foto e pasaportës valide

  2. Foto e një fature publike që dëshmon adresën tuaj të banimit

  3. ID Studentore apo Dokumenti i Regjistrimit

  E-banking
  Ju lutem Ngarkoni keto Dokumente:

  1. Foto e letërnjoftimit në të dy anët ose foto e pasaportës valide (të Prindit)

  2. Foto e një fature publike që dëshmon adresën tuaj të banimit

  3. Foto e ekstraktit të lindjes së fëmijës

  Video Libraria

  video-icon

  Shkarko BKT Mobile

  Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

  ios android